29 mar. 2016

Poetessa nostra

A la poetissa catalana Dolors Miquel,
Denunciada per escriure un poema feminista basat en el "Pare Nostre".

Poetessa nostra que ets al juï,
Siga santificat el vostre vers,
La hipèrbole, la metàfora,
Vinga a nosatros el vostre crit,
la vostra lluita, el vostre poema,
Faça's la vostra llibertat al nostre llapis
sota el paper.
La nostra rebeldia de cada dia dona'ns ara
i no permetes que els panfígols
avorten la ment, facen silenci,
i deslliura'ns d'ells
pels sempres dels mais.
Poesia.

Leer más...